Empty
Get the Flash Player to see this player.
Header Balkje Groen Header Balkje Blauw Header Balkje Paars Header Balkje Geel Header Balkje Groen
Empty
Welkom bij VVT opleidingen
De erkende brancheopleidingen voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Empty
Zoeken naar...
Zoeken
Empty Empty Empty
Empty
Rounding White LB Rounding White B Rounding White RB
Rounding White L Branche-erkende opleidingen in de VVT - Foto
Rounding White R
Rounding White LO Rounding White O Rounding White RO
Empty
Rounding White LB Rounding White B Rounding White RB
Rounding White L

Branche-erkende opleidingen in de VVT

Empty
Empty
Empty
Empty

Welkom op de website over de erkende opleidingen in de brache Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). U vindt hier alle informatie over de branche-erkende opleidingen tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV), Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) en de branche-erkende verkorte opleiding tot Kraamverzorgende.

Branche-erkende opleidingen zijn erkend door de sociale partners - dat wil zeggen de werkgevers- en werknemersorganisaties - in de VVT en hebben daarmee een civiel effect in de branche. In heel Nederland kan men met een branche-erkend diploma aantonen te beschikken over de competenties die door de branche noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van de betreffende fuctie c.q. beroep. 

De opleidingen zijn een aanvulling op het reguliere beroepsonderwijs en bieden medewerkers mogelijkheden voor het ontwikkelen van hun loopbaan. Specifieke informatie over één van de opleidingen vindt u onder de gekleurde tabbladen in het linkermenu.

Rounding White R
Rounding White LO Rounding White O Rounding White RO
Rounding White LB Rounding White B Rounding White RB
Rounding White L

Format erkenningsaanvraag functiegerichte thuiszorgopleidingen

Vanaf 1 januari 2016 voert het College Zorg opleidingen (CZO) de erkenningsregeling uit voor de branche-opleidingen en de functiegerichte thuiszorgopleidingen. Het toezicht is overgenomen van Calibris Advies. In 2016 zal het CZO de erkenningsregeling uitvoeren op de voor u bekende wijze.

Het format erkenningsaanvragen voor de functiegerichte thuiszorgopleidingen kunt u opvragen door een mail te sturen naar vvtopleidingen@czo.nl.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Resultaten uit monitor EVV, GVP en verkorte kraamzorg 2014

De monitor voor de branche erkende opleidingen EVV, GVP en verkorte kraamzorg is eind 2014 voor de elfde keer gehouden onder erkende opleidingsinstituten. In de rapportage van de monitor vindt u een samenvatting van de gegevens die de opleidingsorganisaties hebben aangeleverd.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Inzet e- en/of blended learning in de branche erkende opleidingen

In 2014 heeft op verzoek van het bestuur A+O VVT een onderzoek plaatsgevonden naar de impact van e-Learning en blended learning op de branche-erkende opleidingen. Dit naar aanleiding van signalen van opleiders hierover, weergegeven in de monitor VVT opleidingen 2012 door Calibris Contract en een latere notitie van Calibris Contract over dit thema.

Rounding White R
Rounding White LO Rounding White O Rounding White RO
Empty
Empty Empty
Website by The Cre8ion.Lab